Malatya Büyükşehir Belediyesi 9 arsasını satıyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi 9 adet arsa satışını ihale usulü ile satışa çıkardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi 9 arsasını satıyor
Malatya
Malatya Büyükşehir Belediyesi 9 adet arsa satışını ihale usulü ile satışa çıkardı.

Haber Editörü: Malatya Sanal Haber

Malatya Büyükşehir Belediyesi 9 adet arsa satışını ihale usulü ile satışa çıkardı.

Söz konusu satışa ait İlan metni:

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TAŞINMAZ MAL SATIŞ İLANI
*         Mülkiyeti Malatya Büyükşehir Belediyesine ait olan, Malatya İli, Yeşilyurt ve Battalgazi İlçelerinde bulunan, aşağıda özellikleri belirtilen, taşınmaz malların satış ihaleleri listede gösterilen tarih ve saatte Belediyemiz Hizmet binası içerisinde bulunan Encümen Toplantı Salonunda, Encümen huzurunda, İhale listemizin 1,2,3,4 ve 5. sırasındaki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. maddesine göre "Kapalı Teklif Usulü” ile geriye kalan taşınmazlar ise 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre "Açık Teklif Usulü” ile satış yapılacaktır. Taşınmazların ödemesi ihale bedelinin % 50’ının peşin geri kalan kısmın ise peşin ödeme tarihinin son gününden başlamak şartı ile 1 (bir)’er aylık zaman aralıklarında 5 (beş) eşit taksitte ödenecektir. İhale bedelinin tamamının ödemesi yapıldıktan sonra tapu tescil ve yer teslim işlemleri yapılacaktır.  
*         Satışı yapılacak taşınmazların yeri, konumu, alanı, tahmin edilen bedeli, geçici teminat miktarı, ihale tarihi ve saati aşağıda belirtilmiştir.
*         İhaleye çıkarılan taşınmaz mallar ile ilişkin ihale şartname ve ekleri bedelsiz olarak, Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’ndan alınabilir, ücretsiz olarak incelenebilir.
*         İhaleye katılmak isteyenlerin;
      a)  Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah belgesi)
      b)  Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri,
      c)  Gerçek kişilerin Nüfus Cüzdanı fotokopisini, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
      d)  Geçici teminat makbuzunu veya teminat mektubunu, geçici teminat mektubunun süresiz olması gerekmektedir.
      e) Başka şahıs adına ihaleye iştirak edeceklerin noter tasdikli vekaletnameyi, ortak katılım halinde Ortaklık Girişim Beyannamesi, Tüzel kişilerin yılı içerisinde alınmış Ticaret ve Sanayi Odası belgesini, yetki belgesini ve imza sürkülerini, kamu tüzel kişilerinin ise, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi ibraz etmeleri zorunludur.
*         Posta ile yapılan müracaatlardaki gecikmeler kabul edilmez.
*         Büyükşehir Belediyesine ait ihale konusu taşınmaz malların satışı KDV'ye tabi değildir.
*         İhaleye katılacak olanlar taşınmaz malların ihalesine ait teminat bedellerini ihale tarihleri ve saatlerinden öncesine kadar Büyükşehir Belediyesi veznesinden alacakları ödenti belgesi ile yatıracaklardır.
*         Malatya Büyükşehir Belediyesi Encümeni bahse konu arsalara ait ihaleleri yapıp yapmamakta ve uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
*         Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım-satım, yer teslimi, KDV. gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
*         İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.
SIRA NO    MAH.
KÖY    ADA    PARSEL    PARSEL ALANI    İMAR DURUMU / CİNSİ    GEÇİCİ TEMİNAT (TL)    TAHMİN EDİLEN BEDEL    İHALE TARİH VE SAATİ    İHALE TÜRÜ
1    BAHÇEBAŞI    579    1    4453,20    TİCARET    86.838,00 TL    2.894.580,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    Kapalı Teklif
2    BAHÇEBAŞI    579    2    5058,94    TİCARET    98.650,00 TL    3.288.311,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    Kapalı Teklif
3    BAHÇEBAŞI    578    1    7289,23    ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI    131.207,00 TL    4.373.538,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    Kapalı Teklif
4    BAHÇEBAŞI    578    2    7289,23    ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI    131.207,00 TL    4.373.538,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    Kapalı Teklif
5    BAHÇEBAŞI    577    1    6511,82    ÖZEL EĞİTİM TESİS ALANI (YURT)    117.213,00 TL    3.907.092,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    Kapalı Teklif
6    GEDİK    409    5    1239,00    Ayrık Nizam 3 Kata Müsahadeli    10.780,00 TL    359.310,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    AÇIK
7    YEŞİLTEPE    143    6    1601,75    TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50    31.715,00 TL    1.057.155,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    AÇIK
8    YEŞİLTEPE    143    7    1609,57    TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50    32.836,00 TL    1.094.508,00 TL    23/07/2019- Saat:14:30    AÇIK
9    YEŞİLTEPE    143    9    1602,35    TİCARET
E=1.50
Hmax=12.50    33.650,00 TL    1.121.645,50 TL    23/07/2019- Saat:14:30    AÇIK
 
        İlan.olunur.

Son Güncelleme: 22 Temmuz 2019 12:02

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN