Adıyaman’da ki özel ağaçlandırma çalışması

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman'da özel ağaçlandırma çalışmaları ve planlı kırsal kalkınma stratejileri ile ilgili açıklamada bulundu.

Adıyaman'da ki özel ağaçlandırma çalışması
Bölge
Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman'da özel ağaçlandırma çalışmaları ve planlı kırsal kalkınma stratejileri ile ilgili açıklamada bulundu.

Haber Editörü: Malatya Sanal Haber

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, Adıyaman’da özel ağaçlandırma çalışmaları ve planlı kırsal kalkınma stratejileri ile ilgili açıklamada bulundu.

Kamu ile özel sektör işbirliği neticesinde, yerli ve milli tarımsal üretim hareketi haline gelen, Adıyaman’daki özel ağaçlandırma çalışmaları ve badem üretiminde ülke ve dünya çapında söz sahibi olma çabasının alansal ve ekonomik analizi özetlendi.

Adıyaman Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi, hibe desteği ve ağaçlandırma ile ilgili, “ 2019 yılı rakamlarıyla özel ağaçlandırma çalışmasının 3 bin 19 TL/dekar olan ortalama maliyeti dikkate alındığında; bir dekar arazi için Orman Genel Müdürlüğünce sağlanan özel ağaçlandırma hibe tutarı ortalama, orman köylerinde ve 30 dekara kadar olan özel mülkiyete konu araziler için (yüzde 65 oranında) bin 962,51 TL/dekar, diğer özel mülkiyete konu araziler için (yüzde 25 oranında) 754 TL/dekardır. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, tesis edilen sert kabuklu meyve bahçelerine ilk tesis yatırım (fidan) desteği olarak, bir defaya mahsus olmak üzere 100 TL/dekar hibe desteği sağlamaktadır. Ayrıca her yıl olmak üzere 15,40 TL/dekar mazot ve gübre desteği sağlanmaktadır.

Orman Genel Müdürlüğünce, Adıyaman’da 1997 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar toplam 44 bin 332 dekar özel ağaçlandırma çalışmasına destek sağlanmıştır. Desteklenen 655 adet projenin toplam maliyeti 37 milyon 355 bin 88 TL’dir. Bu çalışmalar için Orman Genel Müdürlüğünce 18 milyon 896 bin 133 TL tutarında kredi ve hibe tahsisi yapılmıştır.

2019 yılı Mart ayı sonuna kadar gerçekleştirilen özel ağaçlandırma çalışmalarına, Orman Genel Müdürlüğünce 12 milyon 126 bin 109 TL’si kredi ve 6 milyon 710 bin 911 TL’si hibe olmak üzere toplam 18 milyon 837 bin 20 TL destek sağlanmıştır” dedi.

Adıyaman’da ki meyve bahçeleriyle ilgili açıklamada bulunan Harbi, “Adıyaman’da 2018 yılı sonu itibariyle 58 bin 430 dekar badem, 263 bin 928 dekar Antep fıstığı ve 20 bin 850 dekar ceviz olmak üzere toplam 343 bin 208 dekar sert kabuklu meyve bahçesi bulunmaktadır. Adıyaman’da tesis edilmiş olan badem bahçelerinin yüzde 62,04’ü, Antep fıstığı bahçelerinin yüzde 1,41’i ve ceviz bahçelerinin yüzde 16,74’ü Orman Genel Müdürlüğünün özel ağaçlandırma destekleri ile kurulmuştur.

Bademde, 1997 yılı başından 2018 yılı sonuna kadar toplam özel ağaçlandırma çalışmalarının sayı itibariyle yüzde 77’sini ve alan itibariyle yüzde 82’sini oluşturan 506 adede denk 36 bin 248 dekar özel ağaçlandırma sahalarına toplam 1 milyon 449 bin 932 adet badem fidanı dikildi.

Bu alanlardan tam verim alınmaya başladığında, yılda ortalama 18 milyon 849 bin 116 kg çift kabuklu badem üretimi yapılacağı değerlendirilmektedir. Yakın bir gelecekte, özel ağaçlandırma kredisi ile desteklenmiş badem plantasyonlarından elde edilecek gayrisafi gelir 226 milyon 189 bin 392 TL olacaktır. Bir dekar badem bahçesinden elde edilecek yıllık ortalama gelir, 2018 yılı rayiçleri ile ortalama 6 bin 240 TL’dir.

Bölgesel Kalkınma, sanayileşmenin belli bölgelerde toplanması sonucu ortaya çıkan eşitsizliği ortadan kaldırmak amacıyla, geri kalmış bölgelerin sanayileştirilerek gelişmiş bölgeler düzeyine ulaşması ve ülke içinde adil bir refah dağılımının sağlanmasıdır. Bölgesel kalkınma bir anlamda bölge itibariyle fakirlik kısır çemberinin kırılmasıdır ki, bu bölge için gelişme potansiyelinin harekete geçirilmesi, ayrıca bölge dışı birikimlerin, sermaye, bilgi, teşebbüs kabiliyeti gibi bölgeye ithali ve bunların itici birer güç şeklinde bölgeye çekilmesidir.

Bölgesel kalkınma; ekonomik ve sosyal nitelikli bir yapısal değişimin bölge bazında gerçekleşmesini öngörmektedir. Bu gerçekleşme sonucunda ülke ekonomisinin pek çok yarar sağlayacağı açıktır. Bölgesel kalkınmanın ülke ekonomisine sağlayacağı yararlar, kaynakların iktisadi faaliyet içinde değerlendirilerek yüksek kalkınma hızının gerçekleşmesi, ülkede nüfus kaynak dengesinin kurulması, ekonomik yapının bütünleşmesi, iktisadi mekânın ve şehirleşme olayının iktisadi gelişmeye en elverişli şekilde düzenlenmesi ve bölgeler arası refah seviyesi farklılıklarının giderilmesi olarak sıralanabilir” diye konuştu.

Son Güncelleme: 24 Mayıs 2019 09:35

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN