PSİKO-SOSYOLOJİK BİR BAKIŞ: CANLI BOMBA OLMAK


Bir insan nasıl olur da hem kendi canına hem de masumların canına kıyabilir? 

Terör eylemlerinde intihar komandosu seçilirken nelere dikkat edilir?

 Herkes intihar komandosu seçilebilir mi? 

Yapılan araştırmalarda intihar düşüncesi, girişimi, planlamasının ve gerçekleştirilmesinin en 

fazla kadınlarda görüldüğü, 35 yaş ve sonrasında git gide azaldığı vurgulanmaktadır. Bu bilgi 

kadınların canlı bomba olarak kullanılmasında ve daha çok 35 yaş altının (gençlerin) hedef 

alınmasında bir başlangıç aşaması olabilir. 

Ancak depresyon sonrası intihar ile canlı bomba şeklindeki intiharı birbirine karıştırmamak 

gerekir. Bir tarafta hastalığın verdiği bir etki, diğer tarafta kahraman olma tutkusu. İnsan neden 

kahraman olmak ister ki? Hayata dair basit beklentileri olmayanlarda, baskılanmış bir kahramanlık-işe 

yararlık hissi bilinçdışında gelişebilir. Bu durum kahramanlık nutuklarının o kişide hipnotize bir etki 

uyandırmasına yol açabilir.

İşe yaramayan, üretkenlik becerisi olmayan (insanlara faydalı olma, bir aile kurma, hayırlı 

evlat yetiştirme). Ayrıca aile birliği (Geleneksel), evlilik, çocuk sahibi olmak, bir meslek edinip 

insanlara hizmet etmek, bir başkasını anlama becerisi (empati) vb. gibi hayata dair güncel hayallerin 

ve hayata bağlanmaya dair becerilerin olmaması kişinin kayıp duygusu yaşama olasılığını yok edebilir. 

Kaybedecek bir şeyimiz olmalı… Kayıp hissini yaşamayan birinde, insanlar amaca hizmet etmek için 

kullanılan araçlar halini alır. Birilerinin kendisi için üzüleceğini düşünmemek, kişinin hayatta kalma 

çabasını düşürebilir. Aile birlikteliği, akraba ilişkileri kuvvetli olmayan, vatan ve toprak sevgisi, gerçek 

insan sevgisi olmayan, bir karıncayı dahi incitmenin çok kötü bir şey olduğunu düşünmeyen, acımasız, 

merhametsiz bir kişinin, başkalarının her türlü tesirine yatkın hale gelmesi de kaçınılmazdır. Tesire 

yatkın olanlar, hipnoza da yatkın hale gelirler. Hipnoz yoluyla kahramanlık sanrıları, şehitlik, cennetlik 

makamlarına erme gibi telkinler kişinin bilincine yerleştirilebilir. Bu kişilerin terör odakları tarafından 

kullanılmaları da kaçınılmaz hale gelir. Yaşama bağlı olmayan, aile ruhu olmayan, anne ve baba 

sevgisini hmeyen, bir meslek ve para kazanmak gibi bir amacı olmayan,  gelecek hayali olmayan, 

bir yuva kurmak, çocuk sahibi olmak gibi hayalleri olmayan her genç; terör mekanizmasının hedefi 

varlıklar haline gelir. 

Bu ve buna benzer riskleri önceden tespit etmek önemlidir. Öncelikle şu hususlar dikkate alınmalı 

ve harekete geçilmelidir. Terör örgütü kimlere daha çok tesir ediyor:

1- Aile Bağı olmayan gençler,

2- Radikal eylemlere katılan, hapse girmekten korkmayan,

3- Aile otoritesi ve denetiminden yoksun gençler 

4- Basit hayalleri olmayan, evlilik ve meslek sahibi olma hayali olmayan,

5- Çocuk sevgisi olmayan,

6- Yaşamdan, yaşamaktan zevk almayan,

7- Acımasız olan, duygusal olmayan,

8- Ve en önemlisi Allah korkusu olmayanlar (Bir insanı öldürmenin tüm insanlığı öldürmek gibi 

olduğu düşüncesini taşımayanlar)

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SEÇİMİNDE ÖNEMLİDİR…

NELER YAPILABİLİR?

---Gençlerin ailelerinin bulunduğu illerde üniversite eğitimi almalarının cazip hale getirilmesi 

(Aile denetimi için), bu mümkün olmuyorsa ailesinden uzakta okuyan öğrencilerin radikal 

gruplara karışmaması için devletin denetimli bir şekilde gençler için cazip gruplar oluşturması 

ve bu gruplara katılımı desteklemesi (Gençlik kampları, Merhamet Grupları, İzcilik, Spor vb.)

---Ailelerin, ulaşamadığı, uzun süre haber alamadığı genç aile üyelerini bildirmesinin; bir 

vatandaşlık ve vatanseverlik görevi olduğu vurgulanmalı,

---Aile ilişkileri ve birlikteliğin geliştirilmesi için Sosyal Politikaların geliştirilmesi,

---Empati Eğitimi,

---Merhamet Eğitimi

---Allah Korkusunun aşılanması,

---Terör Örgütlerinin okullarda (özellikle ortaokul ve lise) önceden tanıtımının yapılması, 

çocuklarımızın bu ve buna benzer gruplara karşı koymak, onların bulunduğu ortamlardan 

uzak durmak için hazır hale getirilmesi,

---İnsan Sevgisi, Çocuk Sevgisi, Vatan Sevgisi gibi bazı değerlerin çocukluk döneminde 

kazandırılmasına özen gösterilmesi,

---Terör örgütlerinin gençleri hangi yollarla etki altına aldıklarının tespit edilmesi, gençleri 

onların pençesinden kurtarma yollarının geliştirilmesi.

---İkide bir aile vurgusu yapmamın nedeni, aile olmak, bir aileye mensup olmak ve o ailenin 

geleceği için uğraş vermek, tehlikeli gruplaşmaların önüne geçebilir. Bir annenin, bir çocuğun 

gözyaşının,  hiçbir ideolojiye kurban edilmemesinin önemi AİLE OLMA BİLİNCİNDE saklıdır. 

Önemli bir not daha: Avrupa’nın bize Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci adı altında 

dayatmış olduğu ve geleneksel aile yapımızı bozacak her türlü yasal çalışmanın durdurulması, 

aile birliğinin korunmasına yönelik çalışmaların yapılması,  geleneksel aile yapısını 

destekleyecek (Osmanlı Kültürü ve Yaşam Tarzına yönelik) yeni yasal çalışmaların yapılmasını 

önemsiyorum.  

Ve terörü, terörü destekleyeni, 

teröre susanı, terörden medet 

umanı şeytanı lanetler gibi 

lanetliyorum… 

                                                                                                Uzm. Klinik Psikolog Mehmet Kurtoğlu 

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

YAZARIN SON 5 YAZISI
17Mar
15Oca

HZ. ÖMER’İN GÖZYAŞLARI

04Ağs
17Haz

ORUÇ VE RUH SAĞLIĞI

27May