Tarikat , Cemaat Ve Bazı Hocalar 4


Evet  dediğimiz gibi, bugün televizyonlarda yapılan bazı dini tartışmalarda, toplumun ihtiyacı olan dini konulardan ziyade, bazı din adamları reyting amaçlı karşı karşıya getirilerek entellektüelizim taslamak, ego tatmini ve enaniyet gösterileri ile dini tartışmalar yapılmaktadır. Toplum için önceliği olmayan fantastik mistik dini konular tartışılmaktadır. Tabiki durum böyle olunca da, vatandaşın önemli bir kesimi televizyonun  kumandasına basıp kanal değiştirmektedir.

95 yıldır sistem tarafından birçok dini inançları  bastırılmış günümüz Türkiye’sinde, biz  Müslümanlar için ilk önce Kur’an’ın ne kadar önemli olduğu ve Kur’an’ın Müslüman için olmazsa olmaz bir reçete olduğu gerçeği konusunda ciddi programlar yapılmalıdır.

Örneğin tarihe dönüp baktığımızda, Kur’an’a sarıldığımız dönemlerde, 300 yıl selçuklu ile büyük devlet olmuşuz.. 625 yıl Osmanlı imparatorluğu ile Cihan devleti olmuşuz. Evet, işte Kur’an’a tabi olmanın en açık örneğidir bu geçmiş şanlı tarihimiz.

 Bütün bu gerçeklere rağmen, bugün bazı hocalar, cemaatler ve tarikatların insanları İslam’a değil, cemaatlerine, tarikatlerine menfaatlerine çağırdıklarını görüyoruz.

Bugün sözde birer sivil toplum kurumları olan bu bazı dini cemaatler, tarikatlar arasında dini bir dayanışma kaynaşma ve müslümanları eğitme düşüncesi olması gerekirken, maalesef yıllardır biri birilerine karalamakla ve iftira atmakla meşguller.

İşte maalesef biz Müslümanların yumuşak karnını olan bu alanı fark eden Batılı Hristiyan devletler, Müslümanlar arasında nifak tohumlarını ekmek ve Müslümanları biri birine kırdırmak düşürmek için istihbarat örgütleri vasıtası ile bazı cemaat ve tarikatlerin arasına çoktan sızmayı başardılar.

Evet, bu yukarıdaki cümlemden dolayı bir açıklama yapmayı kendimi mecbur his ediyorum. Bu yukarıdaki ifadeyi kullanırken, Türkiye’deki bütün cemaat ve tarikatleri töhmet altında bırakmak amacı ile bu açıklamayı yapmadım. Çünkü bugün Türkiye’de gerçekten vatanı için, dini için, milleti için, bütün tefrikalardan uzak can siperhane milletimize hizmet veren çok değerli dini sivil toplum kurumlarımız, vakıflarımız Osmanlıda olduğu gibi aynen bugünde Allah rızası için hizmetlerine devam etmektedirler.

Bizim  asıl dikkatlere sunmak istediğimiz konu; yıllardır İslami camia içinde ülkemize ve milletimize Allah Rızası için hizmet veren sağlam sivil toplum kurumlarımız ile içimizdeki çürük bazı zaralı kurumların anlaşılmasını sağlamaktır...

Evet, kimse yanlış anlamasın, milletimiz hangi sivil dini  kurumların ALLAH Rızası için hizmet ettiğini, çalıştığını ve hangi kurumların ise, tefrika ve dini istismar etiklerini çok iyi biliyor.  

Onun için isim vermeden, bazı hocalara, cemaatlere ve tarikatlere sesleniyoruz; yeter artık islamı kendi çıkarlarınız için istismar ettiğiniz...

Saygılarımla.

lutfucaner44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!