Tarikat , Cemaat Ve Bazı Hocalar -1-


Değerli okurlarım: bugün haddim olmayarak toplumun büyük bir kesiminin sık sık şikayetçi olduğu ve bazı din adamları tarafında çeşitli dini argümanlar öne sürülerek, meydana getirilmek istenen din kavramlar karmaşası konusunu ilgili dini mercilerin ve ehli gerçek din adamlarımızın gündemine arz etmek istiyorum.

Peşin olarak şu gerçeği belirtmeliyim ki, ben bir din adamı değilim. Din uzmanı değilim. Hiç bir cemaat ve tarikata mensup bir kişi değilim...

Ben Allah’ın birliğine inanmış, Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Allah’ın  son Peygamberi ve Resulü olduğuna inanmış, Kuran-ı Kerimin Allahtan bize inen son kitap olduğuna inamış, Ehli Sünnet vel cemaat  inancı üzere islamı yaşamaya çalışan  Allah’ın aciz bir kulu gazeteciyim.


Ve yine  Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in veda hutbesinde bize söyledikleri çok çok önemlidir:Evet,  Ehl-i sünnet vel cemaat konusunda: Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Bir hadis-i şerifte şöyle buyruyor:
(Ümmetim, 73 fırkaya ayrılacaktır. Bunlardan 72’si, Cehenneme gidecek, yalnız bir fırka kurtulacaktır. Cehennemden kurtulacak olan tek fırka, benim ve Eshabımın yolunda gidenlerdir.) [Tirmizi, İbni Mace]

Ehl-i sünnet vel cemaat, sünnet ve cemaat ehli demektir. Eshab-ı kiram, Peygamber efendimizin cemaatidir. Sünnet de, Peygamber efendimizin yolu üzerine olanlar demektir.(Kaynak.din büyükleri.com)

Peygamber Efendimiz buyuruyorki; "Ey müminler! "Size iki emanet bırakıyorum, onlara sarılıp uydukça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. O emanetler (Allahın kitabı Kur an-ı Kerim ve Peygamberinin sünnetidir.”)

Yani kısacası: Peygamber Efendimizin bize bıraktığı (Kur’an ve sünnet) diye iki sağlam kaynağımız bulunmaktadır...

1-Allh’ın Kitabı Kur’na-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin  yaşadığı ve sahih kaynaklardan bize ulaşan sahih sünneti hadisleridir...

Evet, İslam’ın bu her iki temel kaynağı önümüzde dururken, son yüz yılda olsun ve özelikle ülkemizde son 15/ 20 yılında olsun, bazı din adamlarının yazılı basın ve görsel medyada sergiledikleri bazı olumsuz dini tartışmalar, maalesef toplumu dini konularda büyük bir karmaşaya sevk etmektedir.

Evet, tekrar soruyoruz; İslam’ın temel kaynağı Kuran-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin sünneti Sahih Hadis-i  şerifleri önümüzde dururken, bazı hocalarımız ne yapmak istiyorlar acaba?

Bazı Hocalarımız Kur’an’dan başka kaynak tanınıyoruz derken, Peygamber Efendimizin yaşadığı 23 sene boyunca Ahsabı Kirama hiç bir şey anlatmadığını mı söylemeye çalışıyorlar?

Oysaki, Kur’an’ın her Ayeti indiğinde, Peygamber Efendimiz bunu 23 sene boyunca kendisine inan Müslümanlara  anlattı. ..

Biz Müslümanlara Kuran-ı kerimde namaz kılmamız emir edilmiş, fakat nasıl kılınacağı konusunda tam olarak detay yoktur. Ancak biz Müslümanlar olarak namazımızı Peygamber Efendimizden nakil yolu ile bize ulaşan sahih sünnet ve hadislerine göre yapmaya çalışıyoruz...

(DEVAMI YARIN)

Saygılarımla.

 lutfucaner44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!