ÖNCE BU MİLLETİN SOSYAL YAPISINI BOZDULAR !


Osmanlı imparatorluğunun son 50 yıllık dönemlerinden itibaren, savaş zoru ile osmanlıyı yenemeyen Hristiyan Batı Dünyası, ilk önce bu milletin (sosyal ve demografik dokusunu) bozarak, ayrıştırarak işe başladılar..

Osmanlıyı savaş zoru ile bir türlü yenemeyen Hristiyan Batı Dünyası,  (1789)  Fransız İhtilali ile Fransa'da solcuların tabiri ile burjuva denilen, orta tabakanın Fransa'da Kral'a, asillere ve ruhbânlara karşı ayaklanmasıyla başlayan, dünyaca siyâsî ve sosyal sonuçlar doğuran hareketle  sanayileşme ve teknolojiye geçiş sürecini başlaması ile Dünya dengeleri üstünde yeni operasyonlara girdiler..

Tabi ki, (1789)’da   yapılan Fransız İhtilalinin toplumların sosyal yapısı üzerinde de etkisini göstermesi için birçok çalışmalar başlatıldı. 

Çünkü bu şekilde bütün Dünyada ayrılıkçı tohumların  atılması sağlanacaktı. Bütün Dünya’da yaptıkları gibi, özelikle Osmanlının son 50 yıllık döneminde, okusunlar diye bizim de Fransa’ya, İngiltere’ye gönderdiğimiz Osmanlı gençliği üzerinde, milliyetçi ve  ayrılıkçı tohumlar atılarak,( genç Osmanlılar, Jön Türkler ) ve daha sonra ki yıllarda Osmanlının yıkılışına sebep olan ( İttihattı Terakki Cemiyeti ) yapılanmaları gibi oluşumları gerçekleştirerek, Osmanlının içinde ayrılıkçı akımların meydana gelmesini sağladılar ve ayrıca Enver, Talat, Cemal paşaların ayrılıkçı hareketi ile  osmanlıyı parçaladılar...

Hristiyan Batının düşüncesine göre;  bir ülkeyi yıkmak için, ilk önce o milletin GENÇLİĞİNİN inanç ve kültürel değerlerini yok etmeleri gerekirdi.. Çünkü bir milletin GENÇLİĞİNİN inanç ve kültür değerlerini yok etiğinizde, zaten o millet bir süre sonra kendiliğinden çökmeye ve yok olmaya mahkumdur.. İşte Hristiyan Batı Dünyası Osmanlının son 50 yılından şu ana kadar, Türkiye üzerinde bu amacını çeşitli vasıtalarla her gün biraz daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışıyor..

İlk önce, dışarıya okumak için giden gençlerimiz arasında Genç Osmanlılar, Jön Türkler gibi ayrılıkçı gençlik grupları oluşturdular.. Ve daha sonra 1912’lerden itibaren İttihattı Terakki Cemiyeti yapılanmasını oluşturdular. Ve daha sonra Enver, Talat, Cemal Paşalara, sizi iktidar yaptıracağız diyerek kandırıp Osmanlının yıkılmasını  sağladılar..

Daha sonraki dönemlerde ise, LOZAN anlaşması ile  1921’de, birinci mecliste anayasamızda devletin dini İslamdır maddesini kaldırtıp, bu milleti dinsiz bir millet yaptılar.. Milli Eğitim Müfredatında Arapça Kuran yazısı ile Osmanlıcayı kaldırtıp yerine Latince  harfleri getirdiler.. Ve bir süre sonra kadınlarımızın Hristiyan Avrupalılar gibi giyinmeye teşvik ettiler.. Bu milletin İslami kıyafetleri olan çarşafı, başörtüsünü ve sarık takmayı yasakladılar.. Ve hatta daha da illeri giderek, italyan şapkasını ve yahudi fotörünü giymek istemeyen binlerce Müslüman alim ve vatandaşımızı meydanlarda dar ağacına astılar...

Maalesef Osmanlının yıkılışı ile beraber, adım adım Batılılaşıyoruz diyerek,  bu milletin hristiyanlaştırma projesi başlatıldı...

Eğer siz son 94 yıldır,  yönümüzü batıya döndük ve batıllaşacağız diyerek, bu milletin gençliğini İslami inancından, kültüründen, tarihinden ve bütün manevi değerlerinden uzaklaştırarak eğitmeye çalışırsanız, işte bunun soncundan bütün milli ve manevi değerlerinden, gerçek tarihinden habersiz, ruhsuz bir gençlik ile karşı karşıya kalırsınız...

Evet, bugün ilim irfan mekanları olması gereken üniversitelerimizde; ülkemizi yıkmak ve parçalamak isteyen ayrılıkçı gruplar olan, PKK DHP/C, DEAŞ ve daha isimlerini sayamadığımız birçok sol tandaslı komünist gruplar her gün ülkemizin huzurunu bozmak için anarşi ve terör estiriyorlarsa; millet olarak oturup başımızı iki ellerimiz arasına alıp ciddi ciddi düşünüp biz yanlışı nerede yaptık diye düşünmemiz gerekir...

Saygılarımla / lutfucaner44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!