İSLAM BİRLİĞİ VE DEMOKRASİ ( 2 )


"Hüküm yalnız Allah'a aittir. O'na güvendim. Güvenenler de O'na güvensin." (Yusuf: 67)

"İhtilafa düştüğünüz her şeyin hükmünü Allah'tan alın.." (Şura: 10)

"Yalnız Allah'ın hükmüne çağrıldığınız zaman kabul etmiyorsunuz. Fakat (bununla birlikte, şirk unsuru olan) başka hükümler söz konusu olunca kabul ediyorsunuz. Oysa, hüküm yalnız her şeye gücü yeten Allah'a aittir." (Mü'min: 12)

"Dünyada ve ahirette hamd Allah'adır. Hüküm O'nundur ve O'na döndürüleceksiniz." (Kasas: 70)

"Allah'dan başka her şey yok olacaktır. Hüküm O'nundur. O'na döndürüleceksiniz." (Kasas: 88)

"(Hak onlara apaçık geldikten sonra) Onlar cahiliyyenin hükmünü (Allah'ın hükmünden başka bir hüküm) mü istiyorlar? İnanmış bir topluluk için Allah'dan daha iyi hüküm veren kim vardır?" (Maide: 50)

"Size apaçık (her şeyi açıklayan) kitabı indiren Allah'ın hükmünden başka bir hüküm kabul eder miyim?"(En'am: 114)

"Allah hüküm koymada kendine ortak kabul etmez." (Kehf: 26)

Evet, ben Lütfü    Caner olarak, Allah’ın Yüce Kitabı Kur’an-ı Kerim’in bana emrettiklerine kayıtsız şartsız inanıyor ve yaşamaya çalışıyorum. Demokrasi ve beşeri sistemlerde mecburen yaşıyorum, ama asla inanmıyorum ve kabul etmiyorum..

Dünya’nın gelmiş geçmiş tarih sürecinde, yer yüzünde kurulmuş olan beşeri sistemlere şöyle bir bakın, insan düşüncesinin ürünü olan nice imparatorluklar kurulmuş ve Allah’ın hükmü ile hüküm etmedikleri için, haktan ve adaletten ayrılıp zulüm yaptıkları için çökmüş, yıkılmış ve yok olmuşlardır..

Tüm insanlık imtihandadır.  Allah  zalim milletlere bir müddet verir, daha Sonra vakti zamanı geldiğinde onları ansızın yok eder..

Hani bir zamanlar, Dünya’ya hüküm etmeye çalışan  Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu, İran kisrası, Büyük Hun İmparatorluğu ve daha nice imparatorluklar yok olup gittiler..

Ve işte 650 yıl Dünya’ya ferman veren Osmanlı İmparatorluğu dahi, ne zaman ki haktan, adaletten ayrılıp kendi aralarında payitaht kavgasına düştüler ve Dünya’da  gelişen sanayi, teknolojik ve savunma alanlarındaki gelişimlerin farkına varmadılar, işte Osmanlı devleti de parçalandı ve şimdi İslam alemi parça parça Hristiyanlar tarafında paylaşıldı ve her gün Hristiyan batının zulümlerinden dolayı kan ağlıyorlar..

Yiğit düştüğü yerden kalkar misali, milletçe şöyle bir silkinip kendimize gelmeliyiz. 15 Temmuz gecesi, Türkiye Cumhuriyeti  ikinci bir kurtuluş savaşını verdi. Bu sözleri hamaset olsun diye söylemiyoruz. İşte 16 Nisan Referandumu için bütün Hristiyan Batı Dünyasının nasıl birleşip, Türkiye’nin önü açılmasın ve sandıklardan hayır çıksın diye nasıl uğraştıklarını milletçe gördük. 16 Nisan’da yapılan Referandum bir siyasi partiler seçimi  değildi. Türkiye’nin yapmak istediği bir sistem değişikliği idi..

Çünkü Türkiye, 94 yıldır Hristiyan Batı Dünyasının Lozan’da önümüze koyduklarI bu iki başlı ve ülkenin önünü tıkayan parlamenter sistemden kurtulmak istiyordu. Fakat Hristiyan Batı Dünyası, Türkiye’nin prangalarından kurtulup kalkınmasını istemediği için, hayır  Batılılar olarak bizler başkanlık sistemleri ile yönetiliriz, ancak biz müsaade etmeden Türkiye asla başkanlık sistemine geçemez demek istediler.. Ama  milletimiz izin vermedi ve başaramadılar..

Çünkü Türkiye son 15 yıldır, içten ve dıştan yapılan bütün saldırılara reğmen ve Güneydoğu sınırlarımız dahilinde maruz kaldığımız bütün terör  faaliyetlerine rağmen, son 15 yılda sanayi, savunma, sağlık, altyapı, ihracat ve daha bir çok alanlarda Dünya ülkelerini kıskandıran büyük bir performans gösterdi..

Ve ayrıca son altı yıldır, Suriye savaşından dolayı, 3 milyonun üzerinde Suriyeliye Türkiye kucak açtı ve barındırdı.Ve ayrıca  Dünya’nın birçok bölgesine yardımlar ulaştırmaya çalıştı ve halen çalışıyor. 2002 yılına kadar son 80 yıldır yapılamayan birçok hizmetler, son 15 yılda bütün zorluklara rağmen başarıldı..

Hristiyan Batı Dünyasının son 10 yıldır neden Türkiye’ye saldırdığını artık görmeliyiz ve anlamalıyız.  Aslında bu konuda söylenecek çok şeyler var, fakat sayfamızın darlığı nedeni ile kısaca şunu söylemek istiyorum: Yıllardır bize demokrasi dersi vermeye çalışan Hristiyan Batı dünyasının maskesi düşmüş ve demokrasi dedikleri sistem: onların bizi kandırmak için kullandıkları bir sömürü maskeleri olduğu ortaya çıkmıştır..

Amerika ve Hristiyan Batı Dünyası Türkiye’ye şu mesajı vermek istiyor: ey Türkiye sen kalkınmayacaksın ve ortadoğu’nun gözünü açmayacaksın, İsrail’in sözünden dışarı çıkmayacaksın demeye çalışıyorlar..

Mesela Türkiye’nin son 15 yılı ve İran’ın ise son  20 yılı hariç, Ortadoğu ülkelerinin bütün ekonomilerini çok uluslu şirketler vasıtası ile elerine geçirmişler ve bir bisküvi dahi üretmeye izin vermiyorlar. Ve böylece Ortadoğu yıllardır hep onlara muhtaç birer sömürge devletleri gibi İsrail karşısında çaresiz kalmaktadır..

16 Nisan’da, Amerika başta olmak üzere; Hristiyan Batı Dünyasının kullandıkları demokrasi maskesi çok kötü ibr şekilde düştü ve gerçek yüzleri ortaya çıktı. Onun için en kısa zamanda Müslümanlar birleşmeli ve Türk islam birliğini kurulmalıdırlar... Bu coğrafyada meydana gelen sorunlarımıza,  bizler kendimiz çözümler getirmeliyiz..!

Saygılarımla. / lutfucaner44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!