İNDİRİLEN DİNE DEĞİL, UYDURULAN DİNE İNANDIRILMIŞIZ (1)


Günümüz Türkiye’sinde, toplumun karşı karşıya kaldığı bazı Dini sorunlar konusunda, din uzmanlarının ve bazı din adamlarının televizyonlarda biri birilerine fütursuzca saldırmaları ve biri birilerine karşı sarf ettikleri konuşma dili  gerçekten milletimizin büyük bir kesimini üzmektedir...

Son 95 yıldır, bu ülkede adeta dini yok etme adına öylesine bir dini anlayış sergileniyor ki, toplumun bazı dini sorunları konusunda, bu alanda yetişmiş gerçek din uzmanı ve din  ehli olan liyakat sahibi gerçek din adamlarının konuşmaları gerekirken, bir de bakıyorsunuz din ile uzaktan yakında hiç ilgisi olmayan bazı insanları, (REYTİNG) yapma uğruna  televizyon programlarında biri birilerine saldırtarak, istenilen bazı suni gündemler oluşturuluyor...

Devletin diyanet işler başkanlığının yıllardır süregelen bu yanlışa artık bir dur demesi gerekir.. Dün Osmanlı devletini yıkan Hristiyan batı Dünyası, Türkiye başta olmak üzere, bütün islam coğrafyasında bu alanda bulduğu açığı çok iyi kullanarak, geçmişte islam’ı tahrip eden(EMEVİLERİN) bozuk din anlayışlarını gerçek dinmiş gibi  Müslümanlara dayatmaları nedeni ile uzun süredir, Müslümanlar arasında tefrika, hizipleşme, gruplaşma maalesef hat safaya ulaşmış durumdadır...

Hristiyan Batı Dünyasının içimizdeki gizli ajanları, Müslümanları Kur’an’dan ve gerçek islam’dan uzaklaştırmak için, yıllardır iplerini ellerinde tutukları içimizdeki bazı fraksiyonlar, guruplar, hizipler,ve bozuk bazı tarikatlar ve ideolojik  cemaatleşmeler tahsis ederek, amaçlarına ulaşmış durumdalar...

Özelikle  İngiltere, CIA ve İsrail’in yoğlulaştığı bu alanda, bugün bazı tarikat,  grup, hizip ve cemaatlerin iplerinin İngiltere, CIA ve İsrail’in elinde olduğu artık bilinen bir gerçektir...

Çünkü Müslümanların yumuşak karnı olan bu alanda, hedefe ulaşmak çok kolay olduğu için, Hristiyan Batı dünyası içimizde ki ajanları vasıtası ile bu alanı çok iyi kullanmaktadır.. Egemen  çarpık medya, basın ve iletişim araçları da ellerinde olduğu için, hedeflerine daha kolay ulaşmaktadırlar...

(Peygamber Efendimizin Ehli Beytini) katıl eden Muaviye, Yezit veEmevilerin saptırılmış ve islamla alakası olmayan sapkınlıklarını din diye asırlardır geleneksel uydurulmuş hurefalarla, öğretilerle din diye Müslümanlara dayattılar...

Örneğin son yüz yılda öylesine planlı programlı bir karmaşa meydana getirdiler ki, İslam coğrafyasında bütün Müslümanları biri birilerine düşman ederek  çatıştırdılar.. İşte Ortadoğu İslam coğrafyasının hali ortadadır.. Bu gün bu coğrafyadaki bazı ülkelerin liderleri, Amerika, İsrail ve İngiltere’ye gösterdikleri yakınlığı, biri birlerine karşı göstermemekte ve adeta biri birilerine karşı düşmanca tavırlar sergilemektedirler...

 ABD, İngiltere ve İsrail’in son yüz yıldır böl, parçala yönet planı son yüz yıldır bu coğrafyada böylece çok kolay bir şekilde devreye girmiş durumdadır...

Bir milletin dinini, kültürünü ve tarihini yok ederseniz, gençliğini de asıl mecrasından saptırıp inancından, tarihinden, kültüründen, diniden uzaklaştırırsanız, o ülkeyi savaşmadan ele geçirir ve kendi amaçlarınıza hizmet ettirirsiniz..!

(DEVAMI YARIN İNŞALLAH)

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!