CHP NEDEN İKTİDAR OLAMIYOR ? ( 2 )


Geçmişini bilmeyen milletler, geleceğini inşa edemez gerçeğinden hareketle, Cumhuriyet döneminde yapılan yanlışları mutlaka ki bilmek ve öğrenmek zorundayız. Mesela ikinci Dünya savaşı 1945’lerde, biz Türkiye olarak savaşa girmedik.             Ve bizden25 yıl sonra, Almanya , Japonya savaşa girdi ve bütün ekonomileri çöktü yok oldu. İnsan güçleri bile büyük ölçüde zayiata uğramış olmasına rağmen, bu ülkeler şimdi gelişmiş süper güç ve  gelişmiş 10 ülke arasındadırlar.

Peki, Türkiye ikinci Dünya savaşına girmediği halde, neden üçüncü Dünya ülkeleri sınıfından ve Batının hegemonyasından, 2002’lere kadar bir türlü kurtulamadı?   

 

 İşte millet olarak bu sorunun cevabını mutlaka ama mutlaka, doğru bir şekilde bulmalıyız ve 80 yıllık süreçte, çeşitli iktidarlarca yapılan bütün hatalarımızı millet olarak mutlaka bilmeliyiz. 

 

Bu millet sıkıntılarını, dertlerini her yöneticilerine söylemeye ve anlatmaya çalıştığında, darbelerle, baskılarla ve sindirmelerle karşılaştı.  Cumhuriyeti kuran kadrolar, bu ülkede sayıları %, 1 olan Yahudi musevilere Cumartesi’yi tatil yaptılar. Hristiyanlara Pazarı gününü tatil yaptılar. Fakat %,99’u Müslüman olan bu ülkede, Cuma’nın tatil olmasını isteyen insanları ceza evlerine tıktılar. Bu konunun tartışılmasına bile tahammül etmediler. Konu her açıldığında, avrupalaşıyoruz, medenileşiyoruz argümanları ile cevap vediler bu ülkenin insanlarına.

Oysa ki, CHP’nin veya içimizdeki birilerinin, biz yönümüzü  Avrupa’ya döndük dedikleri Hristiyan Avrupa,  ta 94 yıl önce LOZAN’DA  kararını vermişti. Bu Batılı İhtilaf devletleri her ne kadar Sevr ve Lozan masasında bize dayattıkları şartlarını açıktan söylemezlerse de, Türkiye dinini, kültürünü, medeniyetini giyim ve kuşamını değiştirecek ve aynen onlar gibi olacaktı. İşte 1924’ten itibaren, CHP’nin (İttihattı Terakki ) Zihniyeti, Batının bu isteklerini zaten adım adım yapmaya çalışıyordu. Sevr ve Lozan anlaşmaları ile verdiğimiz tavizleri milletimiz henüz tam olarak bilmiyor. Sevr ve Lozan anlaşmalarını, yıllarca bu millete zafer kazandık diye yutturdular. Eğer ölmezde kalırsak, 2023’te bütün asıl gerçekler bir bir ortaya çıkacaktır inşallah..

 

Evet, bilindiği gibi, 1924’te Anayasa’da devletin dini İslamdır maddesi çıkarıldı. Batının isteği üzerine kılık kıyafet devrimi yapıldı. Ve batının diğer istekleri ise, geçen 80 yıllık süreçte 2002’lere kadar adım adım yerine getirilmeye çalışıldı. Geçen 80 yıllık süreçte, bu ülkede Batının bazı isteklerine karşı  gelen iktidarlar ise, ya Rahmetli Adnan Menderes gibi kendini dar ağacında buldu. Ve yahut Turgut Özal gibi zehirlendi veya Necmettin Erbakan gibi 28 Şubat’ta zorla iktidardan düşürüldü.

 

 Türkiye’de yapılan bütün darbelerin arkasında, yüzde yüz Amerika ve Batının olduğunu artık sağır sultan bile biliyor. CHP’nin bunu bilmemesi elbette ki mümkün değildir? CHP’nin kurmay kadroları ve siyasi yöneticileri, zaman zaman biz yönümüzü Batıya döndük derken, CHP tabanının hepsi  aynı düşüncede mi; işte asıl sorun bu noktada düğümleniyor. Evet, CHP, tabanının büyük bir bölümü, CHP’nin yönetim kadroları ile aynı düşüncede değildir. İşte bunun ispatı ise,  yakın tarihte son oy oranı,  % 36’lardan olan CHP’nin, % 25’lere kadar inmesi ve CHP’nin böyle Batıcı siyasetten ısrar etmesi halinde, siyaset’ten her gün biraz daha eriyip marjinal bir siyasi parti olma yolunda olduğunun en açık göstergesidir. 

CHP’nin bazı siyasi kurmayları, inandıkları Batının değerleri uğruna, ısrarla demek istiyorlar ki; ne  pahasına olursa olsun, biz bu milleti tüm inanç ve manevi değerlerinden arındırıp Batılı yapacağız demek istiyorlar. İşte bu nedenledir ki, CHP zaman zaman elinde bazı dosyalarla sık sık  Anayasa mahkemesinin kapısını yokluyor ve bir türlü vaz geçmiyor. 

 

Bu milletin kızlarının başörtüsü ile üniversitelerde okumasına  CHP karşı çıktı. İmam hatiplerin sayılarının çoğalmasına yine CHP karşı çıktı. Kadın milletvekillerinin Mecliste başörtü takmasına,   eski CHP başkanı ve daha sonra DSP başkanı olan eski Başbakan Bülent Ecevit karşı çıktı. Her ne hikmetse, CHP’nin dini konularla bir türlü yıldızı barışmadı ve hep karşı çıkmaya devam diyor. Oysa ki bu ülkenin % 99’u Müslümandır ve buna rağmen CHP’nin tavrını anlamak mümkün değildir.

 

İşte CHP’nin bu her zaman dine karşı mesafe koyan politikaları, ister istemez CHP tabanının önemli bölümünü adım adım CHP’den uzaklaştırdı ve halen uzaklaşma devam diyor. 94 yıllık Atatürk’ün partisi %, 25’lerde  ve 60 yıldır tek başına iktidar olamıyor.

Mesela 12 Eylülde Turgut Özal Anavatan partisini kurdu ve tek başına iktidar oldu. Ve yine 2002 yılında kurulan ve henüz bir yaşında olan Ak Parti ise, 3 Kasım 2002’de  % 34’le tek başına iktidar oldu  ve üç dönemdir her seçimde oy oranını yükselterek iktidarını devam ettiriyor. Çünkü Turgut Özal ve Ak Parti, halkın bütün değerleri ile barışık bir politika ile hizmet ürettikleri için ve halkın bütün kesimleri ile hep barışık oldukları için  başarılı oldular.

 

Fakat  94 yıllık CHP, 1940’larda kalma yasakçı politikalarının tesirinden bir türlü kurtulamıyor ve bu politikaları halen devam ettirmeye çalışıyor. Mesela bazı seçimlerde, CHP yetkilileri oy alırız düşüncesi ile meydanlarda tesettürlü vatandaşlara  kürsülerde rozet takmaya çalışırken, birde bakıyorsunuz, diğer bir meydan’da bazı CHP'li hanımlar,  çarşaf yırtmakla meşgul oluyorlar. Tabi durum böyle olunca da, inandırcılık kalmıyor ve vatandaş asıl gerçeği çok iyi anlıyor ve ona göre davranıyor. 

 

Evet, işte 94 yıllık Atatürk’ün  partisi olan CHP’ bir türlü neden iktidar olmamı yor ve seçmenle barışamıyor diye konuyu biraz irdelediğimizde,  CHP’nin hepsinin değil, ama içinde bir kesimin, ne pahasına olursa olsun, batılı değerler uğruna ve bir kesiminin ise, üstü kapalı Marksist sol değerler uğruna bu ülkede dine ve inançlara asla tahammüllerinin olmadığı çok açık bir şekilde görülüyor. 

 

Elbette ki CHP’nin içindeki biri birine muhalif gruplar bu yukarıda sözünü ettiğimiz iki gruplarla bitmiyor. CHP’nin içinde Atatürkçü kesim var. Liberal kesim var.  Alevi kesim var. Ve birde ideolojisiz, baba dan, dede den kalma klasik CHP seçmeni bulunmaktadır.  Bu son kesim, CHP’li seçmen kitlesi için, partide nelerin olduğu ve ülkede nelerin olup bitiği pek onları ilgilendirmez. Ancak seçimden seçime oy kullanırlar  ve günlük yaşamlarına devam ederler. İşte bu son kesim CHP’li seçmene neden CHP’ye oy veriyorsunuz diye sorduğunuzda; babam dedem veriyordu, bende  veriyorum diye cevap verirler.

 

Evet, işte böylesine karmaşık bir yapılanmaya sahip olan CHP, bu milletin inanç değerleri ile barışır ve tek başına iktidar olur mu dersiniz?

 

Saygılarımla. / lutfucaner44@gmail.com

YAZIYI PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!