Malatya'da icradan Satılık Sulu Tarla

Malatya'da icradan Satılık Sulu Tarla.

Malatya'da icradan Satılık Sulu Tarla
Malatya
Malatya'da icradan Satılık Sulu Tarla.

Haber Editörü: Malatya Sanal Haber

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi,Örencik Mahallesi, Yekli mevkiinde kain 112 Ada, 76 Parsel sayılı 3.662,22 M2. yüzölçümlü taşınmaz , Yerleşim merkezine yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklıkta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı 12 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 16.084,16 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:20 - 14:25 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Hopun mevkiinde kain 112 Ada, 153 Parsel sayılı 1.430,51 M2. Yüzölçümlü taşınmaz Yerleşim merkezine yaklaşık 60 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıkta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 5 yaşlı selvi kavak dikili olup,tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre kavaklık sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 3.703,15 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:30 - 14:35 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Hopun mevkiinde kain 112 Ada, 165 Parsel sayılı 6.363,54 M2.yüzölçümlü taşınmaz Yerleşim merkezine yaklaşık 150 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıktadır. Güney sınırında yol geçmektedir. Kaynak ve dere suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, mevcut haliyle üzerinde kısmen kesilmiş kavak kökleri ile muhtelif yaşta 24 adet ceviz ve 1 adet kayısı ağaçları dikili olup, tarla ve bahçe olarak kullanılmaktadır. Tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre sulu tarla bahçe vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 20.349,75 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:40 - 14:45 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Yekli mevkiinde kain 112 Ada, 75 Parsel sayılı 3.107,43 m2. Yüzölçümlü taşınmaz; yerleşim merkezine yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklıkta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı 32 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 14.193,00 TL
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 14:50 - 14:55 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik Mahallesi Hopun mevkiinde kain 112 Ada, 163 Parsel sayılı 461,79 m2. Yüzölçümlü taşınmaz yerleşim merkezine yaklaşık 150 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 2,5 Km uzaklıkta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 5 yaşlı selvi kavak dikili olup, tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre kavaklık olarak kullanılan sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 6.343,16 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 15:00 - 15:05 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
6 NO'LU TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Malatya İli, Doğanşehir İlçesi, Örencik mahallesi, Yekli mevkiinde kain 112 Ada, 74 Parsel sayılı 3.912,41 m2. Yüzölçümlü taşınmaz yerleşim merkezine yaklaşık 500,00 m. ilçe merkezine yaklaşık 30 Km, Malatya-Gaziantep karayoluna 3,5 Km uzaklıkta, müstakil yolu bulunmayan, kaynak suyundan kendi imkanları ile sulanan, eğimi tarla ve bahçe tarımına uygun düzeyde, hali hazır üzerinde 1 yaşlı 40 adet ceviz fidanı ekili, tarımsal problemleri bulunmayan fiili kullanımına göre cevizler henüz 1 yaşında sulu tarla vasfında II.sınıf tarım arazisidir.
Kıymeti : 17.862,48 TL.-
1. Satış Günü : 18/06/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
2. Satış Günü : 16/07/2019 günü 15:10 - 15:15 arası
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tüm taşınmazlar için geçerli Müşterek Hükümler:
KDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydında yazılı olduğugibidir.
Satış Yeri : DOĞANŞEHİR ADLİYESİ İCRA MÜDÜRLÜĞÜ ODASINDA 
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satış ilanının tebliği hususuda İİK. 127. Maddesinde "İlanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerinin tapuda kayıtlı adresleri varsa bu adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapuda kayıtlı olmaması hâlinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazetede veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer." hükmüne yer verildiğinden satış ilanı tebliğ olunamayan ilgililere ve hissedarlara ilanın yapılmış sayılmasına,
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/57 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.13/05/2019

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Son Güncelleme: 15 Mayıs 2019 22:20

HABERİ PAYLAŞ!

İlk Yorum Yazan Sen Ol!

BUNLARA DA BAKIN